Godt oppmøte på aktørmøtene

I Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommune har vi nylig avholdt aktørmøter med formål om å diskutere og planlegge for en bærekraftig fremtid for regionen. Disse møtene, som samlet en god oppslutning fra lokale aktører, har vi tatt et viktig skritt mot å etablere og styrke bærekraftige reisemål i området.

Temaer på møtene var informasjon om Merket for Bærekraftig Reisemål og  gruppearbeid hvor deltakerne fikk muligheten til å komme med verdifulle innspill angående dagens tilstand i Vefsnaregionen og ønsket utvikling for fremtiden basert på bærekraftarbeid.

Merket for Bærekraftig Reisemål

Merket for Bærekraftig Reisemål er et nasjonalt sertifiseringsordning for reisemål i Norge. Det setter fokus på bærekraftig utvikling og forplikter reisemålen til å jobbe systematisk med miljø, kultur, lokaløkonomi og sosiale forhold. Ved å innføre denne ordningen, viser Vefsn, Grane og Hattfjelldal sitt engasjement for å fremme bærekraftig turisme og bevare områdets naturlige og kulturelle ressurser.

Gruppearbeid og Innspill

En del av aktørmøtene var dedikert til gruppearbeid, hvor deltakerne fikk muligheten til å dele sine tanker og ideer om hvordan regionen kan utvikles på en bærekraftig måte. Dette inkluderte refleksjoner over dagens situasjon, identifisering av utfordringer og muligheter, samt formulering av mål og strategier for fremtidig utvikling.

Invitasjon til Samarbeid

Som en del av engasjementet for å involvere lokalsamfunnet og sikre bred deltakelse, har vi et ønske om å samarbeide med ulike organisasjoner, foreninger og bedrifter i regionen. Vi er åpne for å besøke interesserte grupper for å dele informasjon, diskutere muligheter og samarbeide om felles mål innenfor bærekraftig utvikling.

Aktørmøtene har fungert som en plattform for å samle ideer, bygge partnerskap og inspirere til vider arbeid.  Den gode oppslutningen fra deltakerne gir håp om en fremtid preget av bærekraftig vekst, bevaring av natur og kultur, samt økt livskvalitet for lokalbefolkningen.

Se oppsummering fra møtene her