Måltidsopplevelser

Regionen har store utfordringer knyttet til gode matopplevelser, både for besøkende og de som bor i regionen. Vi mangler matmangfold, og spesielt knyttet til god kvalitetsmat og lokalmat, da de aller fleste aktørene i dag serverer «gatekjøkkenmat». Utfordringer som er pekt på er mangel på kompetanse innenfor kokk- og restaurantfaget og at det er for få aktører som tilbyr den type mat som vi kommer til å ha etterspørsel på, etter hvert som vi skal utvikle regionen som reisemål.

Utfordringen kommer fra flere reiselivsaktører, som har tatt kontakt med utviklingsaktører for å få bistand til å løse utfordringen.

I den forbindelse har vi besluttet å starte et forprosjekt som skal være med på å kartlegge nå-situasjon og hvordan kan vi arbeide fremover for å løse denne utfordringen.

Se kort prosjektplan her.