• Fiske i Vefsna 2018

  Det åpnes for et begrenset fiske i Vefsnavassdraget sommeren 2018, selv om vassdraget vil være i oppbyggingsfase i flere år. Miljødirektoratet har åpnet for et fiske på inntil 600 laks for Vefsna opp til Fellingforsen. Det kan fiskes laks i alle størrelser, – det er …

  Les mer »

 • Daglig leder ansatt i Vefsna regionalpark

  2. januar 2018 trådte Janne Sjelmo Nordås inn i rollen som daglig leder i Vefsna regionalpark, og er dermed parkens første ansatte. Janne kommer fra Varntresk i Hattfjelldal, hvor hun nå også er fast bosatt. Hun har sittet som stortingsrepresentant for Senterpartiet de siste åtte …

  Les mer »

 • Positive prospects for future of Vefsna Salmon

  The County Governor of Nordland has published an article with good news for all steakholders of Vefsna. HERE. (only in norwegian) News in breaf : The process of developing Vefsna towards a high production has started. When accieved, Vefsna will probably become Northern Norways second …

  Les mer »

 • Vefsna Friskmeldt

  Den 27.09.17 kom den  etterlengtede nyheten om friskmelding av Vefsna, Drevjo, Halsanelva, Hestdalselva og Hundåla.Veterinærinstituttets nylige undersøkelser av ti elver i Vefsnaregionen, viste at lakseparasitten Gyrodactylus salaris ikke ble påvist. Et omfattende arbeid utført av mange etater og personer har lyktes etter at elvene ble …

  Les mer »

 • Reiselivsseminar i Mosjøen 26.09.17

  Reiselivsseminaret på Fru Haugans var en kombinert markering av Helgelandstrappa   og Mosjøen Via Ferrata og utvikling av reiseliv i regionen. Arrangementet var et samarbeid mellom Helgelandstrappa, Mosjøen Via Ferrata, Vefsna Regionalpark og sponsorene Helgeland Sparebank og Helgelendingen. Stibygjaren v/ Geir Vetti fortalte om kulturen …

  Les mer »

 • Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA etablert

  I september 2016 ble Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA etablert. Dette er et samvirkeforetak og er en sammenslutning av fiskerettshaverne i hele den anadrome delen av Vefsnavassdraget med sideelver i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av en …

  Les mer »

 • «Vefsna regionalpark» etableres

  Etter fire år i prosjektfase ble det før nyttår gjort positive vedtak i alle tre eierkommuner om etablering av «Vefsna regionalpark». Dermed går det mot en spennende etableringsfase av en ny samarbeidsform i regionen. Dette innbefatter valg av organisasjonsform, ressursbruk, arbeidsfordeling og tiltaksplaner, samt inngåelse …

  Les mer »