• Vefsna Friskmeldt

  Den 27.09.17 kom den  etterlengtede nyheten om friskmelding av Vefsna, Drevjo, Halsanelva, Hestdalselva og Hundåla.Veterinærinstituttets nylige undersøkelser av ti elver i Vefsnaregionen, viste at lakseparasitten Gyrodactylus salaris ikke ble påvist. Et omfattende arbeid utført av mange etater og personer har lyktes etter at elvene ble …

  Les mer »

 • Reiselivsseminar i Mosjøen 26.09.17

  Reiselivsseminaret på Fru Haugans var en kombinert markering av Helgelandstrappa   og Mosjøen Via Ferrata og utvikling av reiseliv i regionen. Arrangementet var et samarbeid mellom Helgelandstrappa, Mosjøen Via Ferrata, Vefsna Regionalpark og sponsorene Helgeland Sparebank og Helgelendingen. Stibygjaren v/ Geir Vetti fortalte om kulturen …

  Les mer »

 • Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA etablert

  I september 2016 ble Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA etablert. Dette er et samvirkeforetak og er en sammenslutning av fiskerettshaverne i hele den anadrome delen av Vefsnavassdraget med sideelver i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av en …

  Les mer »

 • «Vefsna regionalpark» etableres

  Etter fire år i prosjektfase ble det før nyttår gjort positive vedtak i alle tre eierkommuner om etablering av «Vefsna regionalpark». Dermed går det mot en spennende etableringsfase av en ny samarbeidsform i regionen. Dette innbefatter valg av organisasjonsform, ressursbruk, arbeidsfordeling og tiltaksplaner, samt inngåelse …

  Les mer »

 • Høring FUSAM – andelsfordeling

  Her finner du høringsbrev med andelsfordeling for anadrome soner i Fustavassdraget. Høringen går frem til 13.mars 2017. Videre er vedtektene for FUSAM vedlagt, samt alle kartgrunnlag som er brukt i prosessen. Andelsfordeling_Høring_FUSAM_2017_2 Vedtekter_FUSAM Fusta 1 Fusta 2 Fusta 3 Fustvatnet 1 Fustvatnet 2 Fustvatnet 3 …

  Les mer »

 • ArktiskMat Mosjøen 16-18 september

  Arktisk Mat er et årlig arrangement med mål om å profilere vår arktiske matressurser, bygge kompetanse og nettverk. I arrangementet inngår både åpne publikumsaktiviteter og kurs, workshops og foredrag som krever påmelding. www.arkmat.no  

  Les mer »