• Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA etablert

  I september 2016 ble Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA etablert. Dette er et samvirkeforetak og er en sammenslutning av fiskerettshaverne i hele den anadrome delen av Vefsnavassdraget med sideelver i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av en …

  Les mer »

 • «Vefsna regionalpark» etableres

  Etter fire år i prosjektfase ble det før nyttår gjort positive vedtak i alle tre eierkommuner om etablering av «Vefsna regionalpark». Dermed går det mot en spennende etableringsfase av en ny samarbeidsform i regionen. Dette innbefatter valg av organisasjonsform, ressursbruk, arbeidsfordeling og tiltaksplaner, samt inngåelse …

  Les mer »

 • Høring FUSAM – andelsfordeling

  Her finner du høringsbrev med andelsfordeling for anadrome soner i Fustavassdraget. Høringen går frem til 13.mars 2017. Videre er vedtektene for FUSAM vedlagt, samt alle kartgrunnlag som er brukt i prosessen. Andelsfordeling_Høring_FUSAM_2017_2 Vedtekter_FUSAM Fusta 1 Fusta 2 Fusta 3 Fustvatnet 1 Fustvatnet 2 Fustvatnet 3 …

  Les mer »

 • ArktiskMat Mosjøen 16-18 september

  Arktisk Mat er et årlig arrangement med mål om å profilere vår arktiske matressurser, bygge kompetanse og nettverk. I arrangementet inngår både åpne publikumsaktiviteter og kurs, workshops og foredrag som krever påmelding. www.arkmat.no  

  Les mer »

 • Vefsnakonferansen – foredrag Dag 2

  Haaken Christensen – Trender i markedet og hva kan vi bidra med? 040316_HAACH_naturbasert_turisme_2016 FORVALTNING Helge Bardal – Historien om verdens største rotenonbehandling Helge Bardal – Vefsnakonferansen Espen Holte – Bevaring og reetablering i Vefsnaregionen Espen Holte_Reetablering og Bevaring Vefsnaregionen Vefsnakonferansen aktiv Thomas Bjørnå – Vefsnaprosjektene og …

  Les mer »

 • Vefsnakonferansen – foredrag Dag 1

  Bjørn Brodtkorb – Vefsnaregionen i et historisk perspektiv Bjørn Brodtkorb -Presentasjon historisk Dag Bastholm – Regional plan for Vefsna – hva kan man gjøre i et vernet vassdrag Dag Bastholm – Vefsn 3. mars 2016 db Ellen Schjølberg – Kommunale drømmer og ambisjoner i Vefsnaregionen …

  Les mer »

 • En elvebåt blir til

  Vefsna i Nordland har sin egen elvbåtmodell. Denne er utviklet over mange år for å takle strøm og stryk i elva. Kunnskapen om bygging av denne båten er i ferd med å forsvinne. Vinteren 2015 var det et kurs i regi av Vefsna regionalpark og …

  Les mer »