3
kommuner
6600
km2
3
lakseelver
10
partnere

Vi er Vefsna Regionalpark

En regionalpark er et definert landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi. I Europa finnes det over 900 slike parker.
Parken innebærer et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor om ivaretakelse og utvikling av regionens natur- og kulturkvaliteter. Parken eies av kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn, og geografisk avgrensing er kommunene i sin helhet. Vefsna-vassdraget er den store fellesnevneren og parkens fyrtårn.
Gjennom regionalparken jobbes det for økt lokal stolthet og tilhørighet, som gjør lokalbefolkningen til det beste vertskap for besøkende og turister og skaper livskraftige og levende bygde- og bysamfunn.
Mål: Øke områdets attraktivitet som reisemål | Økt verdiskaping for et samlet næringsliv pga merkevarebygging i regionalparken | Bli Norges beste fiskedestinasjon, både laksefiske og innlandsfiske | Styrking av etablerte næringsaktører og økt nyetablering innenfor natur og kultur i regionen. Antall overnattingsdøgn skal dobles i planperioden | Oppgaver: Utvikle vertskapsrollen | Koordinere innsatsen for fiske som satsingsområde | Drive bedriftsnettverk innen natur og kultur | Tilrettelegge for utvikling av kommersielle opplevelsestilbud av høy kvalitet (herunder scooterturisme, laksefiske, nasjonalparker, mm) |

Partnerskap i Vefsna regionalpark

Vefsna Regionalpark jobber med å få partnere inn i parkarbeidet. Partnerne er alt fra lokale lag og foreninger, næringsdrivende, museer osv. Som partner i Vefsna regionalpark får man tilgang til et Partnerprogram, som blant annet innebærer at man får delta i prosjekter, aktiviteter og nettverk som parken initierer og/eller deltar i både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre partnere

Aktuelt

NYANSATT

Ny Prosjektleder for Bærekraftig Reisemål i Vefsna Regionalpark: Maria Eline Sørensen Vefsna Regionalpark har nylig ønsket velkommen til en ny ansatt som skal spille en sentral rolle i arbeidet med å utvikle bærekraftige reisemål. Maria Eline Sørensen startet i stillingen som prosjektleder den 16. oktober og bringer med seg en

Les mer»

Bli med på bærekraftig reisemålsutvikling i Vefsnaregionen!

Vi søker en dyktig prosjektleder til å ta styringen på vårt spennende prosjekt. Hvis du har lidenskap for bærekraftig turisme og ønsker å gjøre en forskjell, er dette den perfekte muligheten for deg!    Stilling: Prosjektleder for bærekraftig reisemålsutvikling i Vefsnaregionen Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: Snarest   I denne rollen vil

Les mer»

Sluttrapport måltidsopplevelser

Vefsnaregionen har igangsatt et forprosjekt lokalmat. Formålet med prosjektet er å få oversikt over aktører, kompetanse, ressurser som kan bidra til at lokalmatproduktet styrkes i de kommunene Vefsn, Hattfjelldal og Grane. 18. januar vil det bli avholdt en workshop, der vi skal se på veien videre. Vi vil komme med

Les mer»

Nasjonal turisitvei

Statens vegvesen har sendt ut invitasjon om å komme med forslag til nye Nasjonale turistveier.  Nasjonale turistveger er 18 utvalgte vegstrekninger som går gjennom landskap med unike naturkvaliteter, langs kyst og fjorder, fjell eller fosser. Strekningene skal være et godt alternativ til hovedvegene og kjøreturen i seg selv skal være

Les mer»

«Parkforum Helgeland på tvers»

Seks parker på Helgeland har gått sammen og dannet et parkforum på tvers i regionen. Dette er Okstindan natur- og kulturpark, Vefsna regionalpark Trollfjell Unesco Global Geopark, Vega Verdensarvområde, Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Lomsdal-Visten nasjonalpark. Parkene er lokalisert i tolv kommuner. Felles kjennetegn er at alle ligger i særegne landskapsområder, har

Les mer»

Matopplevelser i Vefsnaregionen

Prosjektet nå i gang og vi har gjennomført store deler av de planlagte oppgavene. Ferdigstillelse av forprosjektet vil være i løpet av desember 2022.  Prosjektet er finansiert gjennom kommune Hattfjelldal, Grane og Vefsn (MON).  Formål Det skal gjennomføres et forprosjekt lokalmat. Formålet med prosjektet er å få oversikt over aktører,

Les mer»