Reisemålsutvikling - strategi 2022 - 2028

Da er fase 2 i Reisemålsutviklingen ferdig og vedtatt i alle tre kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn
3
kommuner
6600
km2
3
lakseelver
100000
turister årlig

Vi er Vefsna Regionalpark

En regionalpark er et definert landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi. I Europa finnes det over 900 slike parker.
Parken innebærer et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor om ivaretakelse og utvikling av regionens natur- og kulturkvaliteter. Parken eies av kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn, og geografisk avgrensing er kommunene i sin helhet. Vefsna-vassdraget er den store fellesnevneren og parkens fyrtårn.
Gjennom regionalparken jobbes det for økt lokal stolthet og tilhørighet, som gjør lokalbefolkningen til det beste vertskap for besøkende og turister og skaper livskraftige og levende bygde- og bysamfunn.
Mål: Øke områdets attraktivitet som reisemål | Økt verdiskaping for et samlet næringsliv pga merkevarebygging i regionalparken | Bli Norges beste fiskedestinasjon, både laksefiske og innlandsfiske | Styrking av etablerte næringsaktører og økt nyetablering innenfor natur og kultur i regionen. Antall overnattingsdøgn skal dobles i planperioden | Oppgaver: Utvikle vertskapsrollen | Koordinere innsatsen for fiske som satsingsområde | Drive bedriftsnettverk innen natur og kultur | Tilrettelegge for utvikling av kommersielle opplevelsestilbud av høy kvalitet (herunder scooterturisme, laksefiske, nasjonalparker, mm) |

Bli kjent med Vefsna Regionalpark

Visste du at Vefsna Regionalpark er et samarbeid mellom 3 kommuner, og næringsliv og frivillige organisajoner i disse 3 kommunene? Vi arbeider for at Vefsna-området skal bli et godt sted å bo for alle som bor her, på en bærekraftig, helhetlig og ressurshensiktsmessig måte.