kommuner
3
km2
6600
lakseelver
3
partnere
10

Vi er Vefsna Regionalpark

En regionalpark er et definert landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi. I Europa finnes det over 900 slike parker.
Parken innebærer et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor om ivaretakelse og utvikling av regionens natur- og kulturkvaliteter. Parken eies av kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn, og geografisk avgrensing er kommunene i sin helhet. Vefsna-vassdraget er den store fellesnevneren og parkens fyrtårn.
Gjennom regionalparken jobbes det for økt lokal stolthet og tilhørighet, som gjør lokalbefolkningen til det beste vertskap for besøkende og turister og skaper livskraftige og levende bygde- og bysamfunn.
Mål: Øke områdets attraktivitet som reisemål | Økt verdiskaping for et samlet næringsliv pga merkevarebygging i regionalparken | Bli Norges beste fiskedestinasjon, både laksefiske og innlandsfiske | Styrking av etablerte næringsaktører og økt nyetablering innenfor natur og kultur i regionen. Antall overnattingsdøgn skal dobles i planperioden | Oppgaver: Utvikle vertskapsrollen | Koordinere innsatsen for fiske som satsingsområde | Drive bedriftsnettverk innen natur og kultur | Tilrettelegge for utvikling av kommersielle opplevelsestilbud av høy kvalitet (herunder scooterturisme, laksefiske, nasjonalparker, mm) |

Partnerskap i Vefsna regionalpark

Vefsna Regionalpark jobber med å få partnere inn i parkarbeidet. Partnerne er alt fra lokale lag og foreninger, næringsdrivende, museer osv. Som partner i Vefsna regionalpark får man tilgang til et Partnerprogram, som blant annet innebærer at man får delta i prosjekter, aktiviteter og nettverk som parken initierer og/eller deltar i både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre partnere