kommuner
3
km2
6600
lakseelver
3
partnere
10

Vi er Vefsna Regionalpark

En regionalpark er et definert landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi. I Europa finnes det over 900 slike parker.
Parken innebærer et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor om ivaretakelse og utvikling av regionens natur- og kulturkvaliteter. Parken eies av kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn, og geografisk avgrensing er kommunene i sin helhet. Vefsna-vassdraget er den store fellesnevneren og parkens fyrtårn.
Gjennom regionalparken jobbes det for økt lokal stolthet og tilhørighet, som gjør lokalbefolkningen til det beste vertskap for besøkende og turister og skaper livskraftige og levende bygde- og bysamfunn.
Mål: Øke områdets attraktivitet som reisemål | Økt verdiskaping for et samlet næringsliv pga merkevarebygging i regionalparken | Bli Norges beste fiskedestinasjon, både laksefiske og innlandsfiske | Styrking av etablerte næringsaktører og økt nyetablering innenfor natur og kultur i regionen. Antall overnattingsdøgn skal dobles i planperioden | Oppgaver: Utvikle vertskapsrollen | Koordinere innsatsen for fiske som satsingsområde | Drive bedriftsnettverk innen natur og kultur | Tilrettelegge for utvikling av kommersielle opplevelsestilbud av høy kvalitet (herunder scooterturisme, laksefiske, nasjonalparker, mm) |

Partnerskap i Vefsna regionalpark

Vefsna Regionalpark jobber med å få partnere inn i parkarbeidet. Partnerne er alt fra lokale lag og foreninger, næringsdrivende, museer osv. Som partner i Vefsna regionalpark får man tilgang til et Partnerprogram, som blant annet innebærer at man får delta i prosjekter, aktiviteter og nettverk som parken initierer og/eller deltar i både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre partnere

Aktuelt

Godt oppmøte på aktørmøtene

I Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommune har vi nylig avholdt aktørmøter med formål om å diskutere og planlegge for en bærekraftig fremtid for regionen. Disse møtene, som samlet en god oppslutning fra lokale aktører, har vi tatt et viktig skritt mot å etablere og styrke bærekraftige reisemål i området. Temaer

Les mer»

Øyvind valgt som styringsgruppeleder

På første styringsgruppemøte ble Øyvind Nes valgt til å være styringsgruppeleder i prosjektet “Merket for Bærekraftig Reisemål”. Øyvind, som har lang erfaring innen reiseliv, blir nå den som skal sørge for at vi beveger oss mot en mer bærekraftig måte å reise på. Øyvind Nes er ingen nykommer i reiselivsverdenen.

Les mer»

Da er vi i gang – Merket for bærekraftig reisemål

Torsdag 31. januar markerte starten på det toårige prosjektet “Merket for bærekraftig reisemål” med det første møtet i styringsgruppen. Dette viktige arbeidet samlet styringsgruppen, observatører og referansegruppen for å diskutere veien fremover. Stemningen var preget av engasjement og et delt ønske om å bidra til å gjøre Vefsnaregionen grønnere og

Les mer»

NYANSATT

Ny Prosjektleder for Bærekraftig Reisemål i Vefsna Regionalpark: Maria Eline Sørensen Vefsna Regionalpark har nylig ønsket velkommen til en ny ansatt som skal spille en sentral rolle i arbeidet med å utvikle bærekraftige reisemål. Maria Eline Sørensen startet i stillingen som prosjektleder den 16. oktober og bringer med seg en

Les mer»

Bli med på bærekraftig reisemålsutvikling i Vefsnaregionen!

Vi søker en dyktig prosjektleder til å ta styringen på vårt spennende prosjekt. Hvis du har lidenskap for bærekraftig turisme og ønsker å gjøre en forskjell, er dette den perfekte muligheten for deg!    Stilling: Prosjektleder for bærekraftig reisemålsutvikling i Vefsnaregionen Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: Snarest   I denne rollen vil

Les mer»

Sluttrapport måltidsopplevelser

Vefsnaregionen har igangsatt et forprosjekt lokalmat. Formålet med prosjektet er å få oversikt over aktører, kompetanse, ressurser som kan bidra til at lokalmatproduktet styrkes i de kommunene Vefsn, Hattfjelldal og Grane. 18. januar vil det bli avholdt en workshop, der vi skal se på veien videre. Vi vil komme med

Les mer»