Aktiviteter

Se flere aktiviteter

Aktuelt

 • Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA etablert

  I september 2016 ble Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA etablert. Dette er et samvirkeforetak og er en sammenslutning av fiskerettshaverne i hele den anadrome delen av Vefsnavassdraget med sideelver i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av en …

  Les mer »

 • «Vefsna regionalpark» etableres

  Etter fire år i prosjektfase ble det før nyttår gjort positive vedtak i alle tre eierkommuner om etablering av «Vefsna regionalpark». Dermed går det mot en spennende etableringsfase av en ny samarbeidsform i regionen. Dette innbefatter valg av organisasjonsform, ressursbruk, arbeidsfordeling og tiltaksplaner, samt inngåelse …

  Les mer »

 • Høring FUSAM – andelsfordeling

  Her finner du høringsbrev med andelsfordeling for anadrome soner i Fustavassdraget. Høringen går frem til 13.mars 2017. Videre er vedtektene for FUSAM vedlagt, samt alle kartgrunnlag som er brukt i prosessen. Andelsfordeling_høring_FUSAM_2017 Vedtekter_FUSAM Fusta 1 Fusta 2 Fusta 3 Fustvatnet 1 Fustvatnet 2 Fustvatnet 3 …

  Les mer »

Opplev Sjøgata

Nord-Norges lengste rekke av trehus og brygger fra 1800-tallet. Nå står sommeren for døren med mange aktiviteter knyttet til dette trivelige bymiljøet: Hanedagene, Galleria som avsluttes med den tradisjonelle Byfesten og Tiendebytte.