AKTØRMØTE 6. SEPTEMBER OPPSUMMERING

Mandag 6. september ble det av holdt aktørmøte i Reisemålsutviklingsprosjektet. Veldig hyggelig med så mange aktører samlet til en god gjennomgang av Reisemålsutviklingsprosjektet som går i Vefsnaregionen.

Totalt møtte 31 personer til denne samlingen og det er veldig bra. Dette viser at engasjementet rundt reisemålsutvikling er et viktig felt i denne regionen.

Samlingen ble åpnet av Ordfører Berit Hundåla og det ble etter det vist en fin film der Naturlige Helgeland snakket om utviklingen i Vefsn. https://vimeo.com/601673021

Kort presentasjon av ny nasjonal reiselivssamling v/ Ingrid Solberg Sætre, Mimir AS

apent-mote-6-9-21_mimir_ekstern-1.pdf

Om reisemålsutviklingsprosessen v/ Geir Olsen, Vefsna regionalpark

kort_reisemalsutvikling-vefsnaregion_presentasjoner-juni-2021-hoyopplsolig.pdf

Hva skjer nå i strategiarbeidet? v/ Marie Bergsli, Mimir as

 apent-mote-vefsnaregionen-_mb-1.pdf

Riktig gjest – på riktig sted -til riktig tid; hva betyr det for oss i Vefsnaregionen? Introduksjon v/ Lena Nøstdahl, Mimir as .

 20210906-vefsna-regionen-strategisk-malgruppeorientering.pdf

Oppsummering gruppearbeid

sammendrag-gruppearbeid_iss.pdf

Vi takker for en god samling og håper dere fikk et godt innblikk i utviklingsprosessen som foregår.