• Reisemålsutvikling Vefsnaregionen fase 2

  Midt i opplevelsesregionen Helgeland med byen Mosjøen, ligger de tre kommuneneVefsn, Grane og Hattfjelldal. I 2018 ble Vefsna regionalpark etablert somet felles samarbeidsorgan for disse tre kommunene. Gjennom regionalparkenjobbes det for økt lokal stolthet og tilhørighet, som gjør lokalbefolkningen til detbeste vertskap for besøkende og …

  Les mer »

 • Måltidsopplevelser

  Regionen har store utfordringer knyttet til gode matopplevelser, både for besøkende og de som bor i regionen. Vi mangler matmangfold, og spesielt knyttet til god kvalitetsmat og lokalmat, da de aller fleste aktørene i dag serverer «gatekjøkkenmat». Utfordringer som er pekt på er mangel på …

  Les mer »

 • Designbrief og plan for kommunikasjon

  Hensikten med en designbrief og en plan for kommunikasjon er å kartlegge behov og legge en plan for utvikling av logo og visuell identitet, samt en plan for kommunikasjon av Vefsn regionen. Dokumentet skal gi føringer på hva en fremtidig visuell identitet bør forankres i, …

  Les mer »

 • Stedsidentitet og merkevarebygging i regionen

  Parken er i gang med stedsidentitet og merkevarebygging i regionen. I den forbindelse hadde vi arbeidsmøte 22. desember i Mosjøen. Inviterte personer kom fra reiselivsbransjen, politikere, administrasjon fra kommunene og næringsselskaper Tema som ble gått gjennom på arbeidsmøte var: Hvorfor regional merkevarebygging? Kartlegging av Vesnaregionen …

  Les mer »

 • AKTØRMØTE 6. SEPTEMBER OPPSUMMERING

  Mandag 6. september ble det av holdt aktørmøte i Reisemålsutviklingsprosjektet. Veldig hyggelig med så mange aktører samlet til en god gjennomgang av Reisemålsutviklingsprosjektet som går i Vefsnaregionen. Totalt møtte 31 personer til denne samlingen og det er veldig bra. Dette viser at engasjementet rundt reisemålsutvikling …

  Les mer »

 • REISELIVSFAGLIG SAMLING 6. SEPTEMBER

  Helgelandstrappa, Mosjøen Zipline, Via Ferrata Arctic, Fjellfolkets hus, River North, Vefsna Elvefestival, Julebyen Mosjøen,åpent laksefiske i Vefsna – ikke noe av dette hadde vi å tilby våre besøkende for 10 år siden. Gjennom etablering av Vefsna regionalpark i 2012 har samarbeid og strukturert utvikling gitt …

  Les mer »

 • Ung i park

  Norske Parker sin ungdomssatsning. Programmet skal bidra til å styrke ungdommenes praktiske ferdigheter og kunnskap om ivaretaking av natur- og kulturverdier. Hva gjør vi i Vefsna regionalpark? Vi ønsker å etablere «Vefsna regionalpark UNG» for barn og ungdom i alderen 10-18 år etter kriteriene til …

  Les mer »

 • Dette er Vefsna Regionalpark

  Hva er en park? Parken gjør en forskjell for stedsidentitet, for livs- og verdigrunnlaget i områdene og for næringsutvikling og turisme. Arbeidet bygger på ivaretaking av regionens landskap, kulturarv og identitet. Parkene utløser frivillighet og sosial verdiskaping gjennom langsiktige partnerskap, samhandling og medvirkning. Vi jobber …

  Les mer »

 • VillmarksveiUka 2021

  Villmarksveien fra E6 ved Majavatn til Korgen er en av Norges råeste villmarksveier. Den 133 kilometer lange veien slynger seg gjennom fjell- og skogsbygder, og passerer Okstindan, Røssvatnet og Børgefjell. Veien er delvis smal og svingete, men hele strekningen er asfaltert og innbyr til en …

  Les mer »