• Bli med på bærekraftig reisemålsutvikling i Vefsnaregionen!

  Vi søker en dyktig prosjektleder til å ta styringen på vårt spennende prosjekt. Hvis du har lidenskap for bærekraftig turisme og ønsker å gjøre en forskjell, er dette den perfekte muligheten for deg!    Stilling: Prosjektleder for bærekraftig reisemålsutvikling i Vefsnaregionen Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: Snarest …

  Les mer »

 • Sluttrapport måltidsopplevelser

  Vefsnaregionen har igangsatt et forprosjekt lokalmat. Formålet med prosjektet er å få oversikt over aktører, kompetanse, ressurser som kan bidra til at lokalmatproduktet styrkes i de kommunene Vefsn, Hattfjelldal og Grane. 18. januar vil det bli avholdt en workshop, der vi skal se på veien …

  Les mer »

 • Nasjonal turisitvei

  Statens vegvesen har sendt ut invitasjon om å komme med forslag til nye Nasjonale turistveier.  Nasjonale turistveger er 18 utvalgte vegstrekninger som går gjennom landskap med unike naturkvaliteter, langs kyst og fjorder, fjell eller fosser. Strekningene skal være et godt alternativ til hovedvegene og kjøreturen …

  Les mer »

 • «Parkforum Helgeland på tvers»

  Seks parker på Helgeland har gått sammen og dannet et parkforum på tvers i regionen. Dette er Okstindan natur- og kulturpark, Vefsna regionalpark Trollfjell Unesco Global Geopark, Vega Verdensarvområde, Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Lomsdal-Visten nasjonalpark. Parkene er lokalisert i tolv kommuner. Felles kjennetegn er at alle …

  Les mer »

 • Matopplevelser i Vefsnaregionen

  Prosjektet nå i gang og vi har gjennomført store deler av de planlagte oppgavene. Ferdigstillelse av forprosjektet vil være i løpet av desember 2022.  Prosjektet er finansiert gjennom kommune Hattfjelldal, Grane og Vefsn (MON).  Formål Det skal gjennomføres et forprosjekt lokalmat. Formålet med prosjektet er …

  Les mer »

 • Merket for bærekraftig reisemål

  Strategiprosessen har konkludert med at Vefsnaregionen skal igangsette arbeidetmed å oppnå Merket for bærekraftig reisemål, en internasjonalt godkjent merkeordningi regi av Innovasjon Norge. Dette blir en sentral og konkret aktivitet ineste fase ”fra ord til handling”. Vefsna Regionalpark er i gang med søknadsprosessen til Innovasjon …

  Les mer »

 • Reisemålsutvikling Vefsnaregionen fase 2

  Midt i opplevelsesregionen Helgeland med byen Mosjøen, ligger de tre kommuneneVefsn, Grane og Hattfjelldal. I 2018 ble Vefsna regionalpark etablert somet felles samarbeidsorgan for disse tre kommunene. Gjennom regionalparkenjobbes det for økt lokal stolthet og tilhørighet, som gjør lokalbefolkningen til detbeste vertskap for besøkende og …

  Les mer »

 • Måltidsopplevelser

  Regionen har store utfordringer knyttet til gode matopplevelser, både for besøkende og de som bor i regionen. Vi mangler matmangfold, og spesielt knyttet til god kvalitetsmat og lokalmat, da de aller fleste aktørene i dag serverer «gatekjøkkenmat». Utfordringer som er pekt på er mangel på …

  Les mer »

 • Designbrief og plan for kommunikasjon

  Hensikten med en designbrief og en plan for kommunikasjon er å kartlegge behov og legge en plan for utvikling av logo og visuell identitet, samt en plan for kommunikasjon av Vefsn regionen. Dokumentet skal gi føringer på hva en fremtidig visuell identitet bør forankres i, …

  Les mer »